ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ คุ้มค่ากว่าเมื่อสมัครประกันภัยรถยนต์ที่ Drivedee เพราะได้ราคาดีที่สุด

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
Save Dee

Save Dee คือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ถูกที่สุดพร้อมเช็คเบี้ย ต่อประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ได้เลย

จุดเด่นของ ประกันภัยชั้น1 Save Dee ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ถูกที่สุด

Save Dee คือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ถูกที่สุด พร้อม ต่อประกันชั้น1 เลย

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ถูกที่สุด

คุณจึงมั่นใจว่าจะได้แผนประกันที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

จ่ายน้อย แต่ยังครอบคลุม

คุ้มครองตั้งแต่บุคคลภายนอก รถยนต์ไปจนถึงผู้ขับขี่

สิทธิพิเศษครบถ้วน

แต่ก็ยังได้สิทธิพิเศษสำหรับประกันชั้น 1 ครบถ้วน

แนะนำสำหรับคนที่

  • ต้องการประหยัดเบี้ยประกันภัยรถยนต์

    ประหยัดแต่ยังได้ความคุ้มครองครบ

  • ขับรถดีไม่ค่อยมีอุบัติเหตุ

    เรามอบส่วนลดพิเศษสำหรับคนขับดี

  • ยอมรับค่าเสียหายส่วนแรก

    มีการระบุค่าเสียหายส่วนแรกเพื่อลดเบี้ย

*ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ความคุ้มครอง

ความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกายหรืออนามัย
ของบุคคลภายนอก
ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อรถยนต์
จากอุบัติเหตุ แบบไม่มี
คู่กรณี
ความเสียหายต่อรถยนต์
เนื่องจากการชนกับยาน
พาหนะทางบก
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
การประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์ชั้น 1

Super Dee ประกันรถยนต์ชั้น 1

อุ่นใจกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด

Flexi Dee ประกันรถยนต์ชั้น 1

ความคุ้มครองที่คุณออกแบบได้ตรงใจทุกความต้องการ

Save Dee ประกันรถยนต์ชั้น 1

ความคุ้มครองเต็มที่ ราคาเบี้ยประกันดีสุดคุ้มค่า

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

Dee 2+

ความคุ้มครองสำหรับผู้ขับขี่ ปลอดภัย มั่นใจในราคาสบายกระเป๋า

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

Dee 3+

ลดความเสี่ยงจากความเสียหายภายนอกอุ่นใจได้แม้จ่ายน้อย
รายการคุ้มครอง ชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 3+

ความเสียหายต่อ
ชีวิต ร่างกายหรือ
อนามัยของบุคคล
ภายนอก

ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก

ความเสียหายต่อ
รถยนต์จากอุบัติเหตุ
แบบไม่มีคู่กรณี

   

ความเสียหายต่อ
รถยนต์ เนื่องจาก
การชนกับยาน
พาหนะทางบก

รถยนต์สูญหาย
/ ไฟไหม้

 

อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

ค่ารักษา
พยาบาล

การประกันตัว
ผู้ขับขี่

ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์วันนี้ รู้ผลทันที

เช็คเบี้ยประกัน
ให้เราติดต่อกลับ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

โทร 02-306-9000

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยของเราแนะนำ

หรือฝากข้อมูลให้เราติดต่อกลับได้เลย

ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อ

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ทางเรารีบจะดำเนินติดต่อกลับในช่วงเวลาที่คุณระบุ