ต่อประกันชั้น 1 กับ Drivedee แล้วใช้ชีวิตการขับขี่บนท้องถนนอย่างอิสระ ไร้ความกังวล

ประกันชั้น 1
Flexi Dee

Flexi Dee คือ ประกันชั้น 1 ที่ยืดหยุ่น
ตามความต้องการของคุณได้มากที่สุด

จุดเด่นของ ประกันชั้น1 Flexi Dee

Flexi Dee คือ ประกันชั้น 1 ที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของคุณได้มากที่สุด

ออกแบบแผนประกันรถยนต์ตามการใช้รถ

คุณจึงมั่นใจว่าจะได้แผนประกันที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

คุ้มครองตั้งแต่บุคคลภายนอก รถยนต์ไปจนถึงผู้ขับขี่

เสนอความคุ้มครองตามแบบฉบับคุณ

ช่วยให้คุณเลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณได้ง่ายขึ้น

แนะนำสำหรับคนที่

  • ต้องการประกันรถยนต์ที่ตรงกับการใช้งาน

    ใช้งานต่างกัน เราเสนอเบี้ยต่างกัน

  • ต้องการความคุ้มครองที่เหมาะสมกับการใช้งาน

    ใช้งานแบบไหน เราก็คุ้มครองแบบนั้น

  • ต้องการจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

    เชิญเช็คเบี้ยกับเราก่อนการตัดสินใจ

*ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ความคุ้มครอง

ความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกายหรืออนามัย
ของบุคคลภายนอก
ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อรถยนต์
จากอุบัติเหตุ แบบไม่มี
คู่กรณี
ความเสียหายต่อรถยนต์
เนื่องจากการชนกับยาน
พาหนะทางบก
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
การประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์ชั้น 1

Super Dee ประกันรถยนต์ชั้น 1

อุ่นใจกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด

Flexi Dee ประกันรถยนต์ชั้น 1

ความคุ้มครองที่คุณออกแบบได้ตรงใจทุกความต้องการ

Save Dee ประกันรถยนต์ชั้น 1

ความคุ้มครองเต็มที่ ราคาเบี้ยประกันดีสุดคุ้มค่า

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

Dee 2+

ความคุ้มครองสำหรับผู้ขับขี่ ปลอดภัย มั่นใจในราคาสบายกระเป๋า

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

Dee 3+

ลดความเสี่ยงจากความเสียหายภายนอกอุ่นใจได้แม้จ่ายน้อย
รายการคุ้มครอง ชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 3+

ความเสียหายต่อ
ชีวิต ร่างกายหรือ
อนามัยของบุคคล
ภายนอก

ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก

ความเสียหายต่อ
รถยนต์จากอุบัติเหตุ
แบบไม่มีคู่กรณี

   

ความเสียหายต่อ
รถยนต์ เนื่องจาก
การชนกับยาน
พาหนะทางบก

รถยนต์สูญหาย
/ ไฟไหม้

 

อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

ค่ารักษา
พยาบาล

การประกันตัว
ผู้ขับขี่

ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์วันนี้ รู้ผลทันที

เช็คเบี้ยประกัน
ให้เราติดต่อกลับ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

โทร 02-306-9000

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยของเราแนะนำ

หรือฝากข้อมูลให้เราติดต่อกลับได้เลย

ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อ

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ทางเรารีบจะดำเนินติดต่อกลับในช่วงเวลาที่คุณระบุ