นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
โตเกียวมารีนอินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท โตเกียวมารีนอินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของค่านิยมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดการไว้วางใจของลูกค้าเป็นฐานของกิจกรรมทั้งหมด จากการยึดปรัชญาองค์กรนี้เป็นหลักนำบริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท

  1. บริษัทจะรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม เว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมาย กฎหรือระเบียบ, บริษัทจะแจ้งหรือเผยแพร่วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวภายในข้อจำกัดเหล่านี้
  2. เว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมาย กฎหรือระเบียบ, บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมของลูกค้าแต่ละรายดังกล่าวก่อน
  3. บริษัทมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้มีการเผยความลับ ทำลาย ลดคุณค่า และเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าของบริษัท เมื่อใดที่บริษัทมีการเซ็นสัญญาจ้างการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทกับผู้ให้บริการภายนอก บริษัทจะกำกับดูแลการให้บริการที่เหมาะสมตามความจำเป็น
  4. เมื่อใดก็ตามที่บริษัทได้รับการร้องขอจากลูกค้าของบริษัทเพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครอง บริษัทจะตอบกลับตามที่ลูกค้าร้องขอ โดยยึดหลักตามกฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนี้บริษัทยังยินดีรับฟังความคิดเห็นและคำถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท
  5. บริษัทจะจัดให้มีการกำกับดูแล แนะนำ และทำการอบรม ที่ครอบคลุมให้กับพนักงานของบริษัทที่มีส่วนในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
  6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบภายในและวิธีการที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง