ประกัน 2+ ประกัน 2+

Class 2+

Dee 2+

Protect against theft, fire, third party liability and collision with vehicle.

Coverage

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2 ดูแลได้อย่างครอบคลุม พร้อมเช็ค เบี้ยประกันภัยรถยนต์

 

 

Class

1

Class

3

Class

2+

Class

3+

1. Third Party Liability
1.1 Third party death or bodily injury
1.2 Third party property damage
2. Loss or Damage caused by
2.1 Accident with no third party
     
2.2 Collision with another vehicle
 
2.3 Theft or Fire
 
 
3. Additional Protection
3.1 Personal accident
A) Driver
B) Passenger
3.2 Medical expenses
3.3 Bail bond for driver

Buy your insurance online and get your policy immediately.
Quick and easy!

Get a Quote

Headquarter

Tokio Marine Insurance Broker Co., Ltd.
Empire Tower 40 fl., 1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

Reg. No: 0105558055510

Drivedee Call center

02-306-9000

ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ติดต่อฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน

02-306-9000

info@tokiomarine.co.th

Claims Call center

02-6868616 กด 4

ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ช.ม.

แจ้งเหตุขัดข้องในการใช้งานเว็บไซต์

02-306-9000

info@tokiomarine.co.th

ให้เราติดต่อกลับ

Call back service.

call 02-306-9000

Contact our motor insurance specialist Now

or leave contact below.

When is the best time to contact you?

Submit

Please provide us your information so that we can help you accordingly.

ให้เราติดต่อกลับ

Call back service.

call 02-306-9000

Contact our motor insurance specialist Now

or leave contact below.

When is the best time to contact you?

Submit

Please provide us your information so that we can help you accordingly.