เคลมง่าย ๆ ใน 5 ขั้นตอน

1

เกิดอุบัติเหตุโทร
02-686-8616 กด 4

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ช.ม.

2

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ

เพื่อบันทึกความเสียหายที่เกิดขึ้น

3

เลือกอู่ซ่อม

ที่สะดวกและต้องการกว่า1,200 อู่

4

อนุมัติการซ่อม

โดยบมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

5

นัดหมายเข้าซ่อม

กับทางศูนย์หรืออู่ที่ลูกค้าเลือก

เอกสารประกอบการเคลม

เอกสารแจ้งเคลม

ใบขับขี่

สมุดทะเบียนรถ

บันทึกความเสียหาย

ข้อมูลของพยาน

เอกสารประกอบ คำเรียกร้องอื่น ๆ เช่น ใบเสร็จ ค่ารักษาพยาบาล

ช่องทางการติดต่อเคลม

Call Center

02-686-8616 กด 4

(24 ชม.)
ให้เราติดต่อกลับ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

โทร 02-306-9000

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยของเราแนะนำ

หรือฝากข้อมูลให้เราติดต่อกลับได้เลย

ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อ

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ทางเรารีบจะดำเนินติดต่อกลับในช่วงเวลาที่คุณระบุ