ย้อนกลับ
วิธีจองทะเบียนรถออนไลน์ ทำง่าย ได้ไว รับเลขสวยก่อนใคร!

วิธีจองทะเบียนรถออนไลน์ ทำง่าย ได้ไว รับเลขสวยก่อนใคร!

        ใครที่ถอยรถใหม่ป้ายแดงต้องฟังทางนี้ อยากได้ป้ายทะเบียนรถสวย เลขถูกใจ เลขทะเบียนมงคล เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปจองไปแย่งกันถึงกรมขนส่งอีกต่อไป เพราะเดี๋ยวนี้มีระบบจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ตที่ง่าย สะดวก และที่สำคัญ ฟรี ใครๆก็จองได้ ไม่จำเป็นต้องไปจองผ่านบุคคลที่สามให้เสียเงินเปล่า อยากได้หมวดอักษรไหน สามารถเลือกวันที่มีเปิดหมวดนั้นๆได้เลย รวมถึงกรอกตัวเลขที่ใช่และถูกโฉลกกับเพื่อนๆได้เลย

        ต้องยอมรับว่าเลขทะเบียนรถนั้นมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนไทยมานาน เชื่อกันว่าส่งผลต่อดวงชะตาของคนขับ หรือเจ้าของรถ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน การเจรจาธุรกิจ การค้า รวมไปถึงแคล้วคลาดปลอดภัย บางเลขที่ไม่ใช่เลขประมูลเพื่อนๆก็จองได้เองเลย ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าจะจองเลขอะไร เลขไหนเป็นมงคลเหมาะสมกับตัวเองหละก็ แนะนำให้ไปดูความหมายเลขทะเบียนรถกันได้ที่บทความ เลขทะเบียนรถมงคล ก่อนเลย

        ใครที่มีเลขถูกโฉลก เลขในดวงใจกันแล้ว ก็มาดูวิธีจองเลขทะเบียนรถออนไลน์กันเลย ก่อนอื่นอยากให้อ่านหลักเกณฑ์ในการจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเทอร์เน็ต ในการจองเลขด้านล่างนี้ให้ละเอียดก่อนนะ การจองจะได้ไม่เป็นโมฆะ

12 หลักเกณฑ์ในการจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเทอร์เน็ต

        1.   กรณีรถใหม่ป้ายแดง เพื่อนๆ ต้องได้รับรถยนต์มาแล้วเท่านั้นนะ จึงจะจองเลขทะเบียนได้ ใครยังไม่ได้รับรถรอก่อนนะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีรถที่จดทะเบียนแล้ว แต่อยากเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่ เพื่อเสริมดวงหละก็ รถของเพื่อนๆจะต้องเป็นทะเบียนจังหวัดกรุงเทพฯ หรือว่าได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายรถมากรุงเทพฯแล้วเท่านั้นนะ ถึงจะจองทะเบียนรถผ่านทางออนไลน์ได้

        2.    เพื่อนๆสามารถใส่เลขทะเบียนที่เปิดให้จองได้ตามตารางจองเลข ได้ครั้งละ 1 เลขเท่านั้น และสามารถใส่เลขใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขทะเบียนได้ ทั้งนี้ต้องใส่ตัวเลขที่อยู่ในกำหนดเลขเปิดจองของหมวดนั้นๆนะ  เช็คเลขทะเบียนรถจากกรมขนส่งได้จากตารางกำหนดการจองเลขทะเบียน คลิก
        3.    เลขทะเบียนรถยนต์ที่เพื่อนๆ จองได้ เพื่อนๆจะต้องนำรถมาจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่กำหนดให้จดทะเบียน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สิทธิในเลขทะเบียนนั้นจะตกไป กรมฯ จะนำเลขทะเบียนรถยนต์ที่ท่านจองได้ไปจดทะเบียนให้ผู้อื่น

        4.    เมื่อจองเลขทะเบียนรถได้แล้ว รถของเพื่อนๆจะสามารถจองเลขทะเบียนรถยนต์ได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน

        5.    เลขทะเบียนที่เพื่อนๆ จองได้แล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ และรถที่นำมาจดทะเบียนจะต้องมีชื่อผู้ครอบครอง เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จอง

        6.    ข้อควรระวัง ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หากอักษร หรือตัวเลข ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัทไม่ตรงกับเอกสารนิติบุคคล ให้ถือว่าไม่ใช้บุคคลเดียวกัน จะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้ เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ดีๆก่อนนะ

        7.  สำหรับเพื่อนๆ ที่ถือสัญชาติไทยอยู่แล้วให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการจองทะเบียนเท่านั้น

        8.   วิธีใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนการค้า หรือ เลขหนังสือเดินทาง เพื่อนๆ ต้องพิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมายใดๆ เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3529999227711, เลขหนังสือเดินทาง P110234 เป็นต้น

        9.   ถ้ารูปแบบการใส่ ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตร ผิดไปจากที่กำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

        10.   การจอง จะเปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวัน ตามตารางจองเลขทะเบียน

        11.   กรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

        12.   หากมีข้อผิดพลาดในการจองไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่และแจ้งให้เพื่อนๆทราบ

        ซึ่งหลักเกณฑ์ข้างต้นเพื่อนๆ จะต้องกดยอมรับก่อนเท่านั้น จึงจะทำการจองเลขทะเบียนรถได้ หากได้อ่านแล้วเรียบร้อย เพื่อนๆ ก็เตรียมเลขตัวถังรถ(เลขคัชซี) ให้พร้อม และจองเลขทะเบียนตามขั้นตอนนี้ได้เลย

7 ขั้นตอนการจองทะเบียนรถออนไลน์

        1. เข้าสู่เว็บไซต์ คลิก

        2. กดปุ่ม “ยอมรับหลักเกณฑ์”

        3. เลือกประเภทรถให้ถูกต้อง

เลือกประเภทรถ เพื่อจองทะเบียนรถออนไลน์

        4. จะเข้าสู่หน้าจอให้กรอกข้อมูลของเพื่อนๆ และข้อมูลของรถ ตรงนี้จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง มิฉะนั้นการจองจะเป็นโมฆะได้ คราวนี้ก็จะพลาดเลขดีๆ ที่ต้องการไปเลยนะ

หน้าต่างตรวจสอบรายละเอียดการจองทะเบียนรถออนไลน์

        5. หากเลขที่จองไม่ซ้ำกับคนอื่นที่จองไว้ก่อนหน้า และการจองสำเร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงรายละเอียดที่เพื่อนๆกรอกไว้อีกครั้ง พร้อมกับข้อความนี้

 “ให้จดทะเบียนไม่เกินวันที่ วว/ดด/ปปปป หากพ้นเวลาที่กำหนด สิทธิเลขทะเบียนนี้จะสิ้นสุดไป”

        ซึ่งก็หมายความว่าเพื่อนๆได้เลขทะเบียนนั้นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต้องนำไปจดทะเบียนภายในวันที่กำหนดไว้เท่านั้น มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการจดทะเบียนไป

        6.  เพื่อความแน่ใจเพื่อนๆสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการจองเลขทะเบียนรถได้บนเว็บไซต์เช่นกัน โดยกดที่ปุ่มตรวจสอบผลการจอง กรอกเลขบัตรประชาชน

หน้าต่างตรวจสอบผลการจองทะเบียนรถออนไลน์

        7.  เมื่อหน้าจอแสดงผลการจองจองเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากเป็นรถใหม่ป้ายแดงก็แคปหน้าจอส่งให้เซลที่ดูแลการขายรถของเราดำเนินการต่อได้เลย เท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือสามารถไปดำเนินการเองได้ที่กรมขนส่ง ภายในเวลาที่กำหนด

 

                เพียงไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ เท่านั้นเพื่อนๆ ก็ได้รับเลขทะเบียนที่ต้องการไปขับขี่กันอย่างสบายใจแล้วหละ นอกจากการจองทะเบียนรถออนไลน์แล้ว ประกันรถยนต์อย่าง DriveDee ก็สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้เช่นกันนะเพื่อนๆ ยิ่งถ้ารถใหม่ มือใหม่นี่ชั้น 1 จำเป็นมากๆเลยนะ หากใครยังไม่มีหรือว่าเล็งๆไว้ว่าจะเปลี่ยนเจ้าหละก็ ลองเช็คเบี้ยกับ DriveDee ก่อนได้น้า คุ้มครองดีราคาคุ้มค่า เช็คเลย

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์

ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์วันนี้ รู้ผลทันที

เช็คเบี้ยประกัน
ให้เราติดต่อกลับ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

โทร 02-306-9000

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยของเราแนะนำ

หรือฝากข้อมูลให้เราติดต่อกลับได้เลย

ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อ

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ทางเรารีบจะดำเนินติดต่อกลับในช่วงเวลาที่คุณระบุ