ย้อนกลับ
ออกรถวันไหนดี? ฤกษ์ออกรถ ครึ่งปีหลัง 2562 เสริมมงคลให้รุ่งกว่าเดิม

ออกรถวันไหนดี? ฤกษ์ออกรถ ครึ่งปีหลัง 2562 เสริมมงคลให้รุ่งกว่าเดิม

        ใครที่กำลังหาวันดีออกรถห้ามพลาด ! เพื่อความเป็นสิริมงคล และความโชคดี วันนี้ DriveDee มีฤกษ์ออกรถครึ่งปีหลัง 2562 มาอัพเดต ให้เพื่อนๆเตรียม ถอยรถใหม่เฮงๆ ไป Make Money กันได้เลย

ฤกษ์ออกรถครึ่งปีหลัง 2562 

ฤกษ์ออกรถ วันดีออกรถเสริมมงคลประจำเดือน

ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม 2562

เดือนสิงหาคมออกรถวันไหนดี ดูตามวันและเวลา รวมถึงข้อยกเว้นด้านวันเกิดได้ตามนี้เลย

 • 1 สิงหาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 12.59 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธกลางคืน
 • 3 สิงหาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 13.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพฤหัสบดี
 • 6 สิงหาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.29 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 7 สิงหาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 16.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันเสาร์
 • 8 สิงหาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 12.59 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธกลางคืน
 • 10 สิงหาคม      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 13.19 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพฤหัสบดี
 • 13 สิงหาคม      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.29 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 14 สิงหาคม      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 16.19 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันเสาร์
 • 15 สิงหาคม      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 12.59 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธกลางคืน
 • 17 สิงหาคม      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 13.19 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพฤหัสบดี
 • 20 สิงหาคม      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.29 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 21 สิงหาคม      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 16.19 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันเสาร์
 • 22 สิงหาคม      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 12.59 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธกลางคืน
 • 24 สิงหาคม      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 13.19 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพฤหัสบดี
 • 27 สิงหาคม      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.29 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 28 สิงหาคม     ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 16.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันเสาร์
 • 29 สิงหาคม     ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 12.59 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธกลางคืน

ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน 2562

เดือนกันยายนออกรถวันไหนดี ดูตามวันและเวลา รวมถึงข้อยกเว้นด้านวันเกิดได้ตามนี้เลย

 • 3 กันยายน       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 15.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 4 กันยายน       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 16.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันเสาร์
 • 6 กันยายน       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 14.59 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันอาทิตย์
 • 10 กันยายน     ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 15.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 11 กันยายน     ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 16.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันเสาร์
 • 13 กันยายน     ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 14.59 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันอาทิตย์
 • 17 กันยายน    ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 15.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 18 กันยายน     ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 16.19 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันเสาร์
 • 20 กันยายน     ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 14.59 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันอาทิตย์
 • 24 กันยายน      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 15.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 25 กันยายน      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 16.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันเสาร์
 • 27 กันยายน      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 14.59 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันอาทิตย์

ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม 2562

เดือนตุลาคมออกรถวันไหนดี ดูตามวันและเวลา รวมถึงข้อยกเว้นด้านวันเกิดได้ตามนี้เลย

 • 1 ตุลาคม         ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.29 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 3 ตุลาคม         ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 09.59 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาวพุธกลางคืน
 • 5 ตุลาคม         ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 13.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพฤหัสบดี
 • 8 ตุลาคม         ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.29 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 10 ตุลาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 09.59 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธกลางคืน
 • 12 ตุลาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 13.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพฤหัสบดี
 • 15 ตุลาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.29 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 17 ตุลาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 09.59 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธกลางคืน
 • 19 ตุลาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 13.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพฤหัสบดี
 • 22 ตุลาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.29 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 24 ตุลาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 09.59 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธกลางคืน
 • 26 ตุลาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 13.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพฤหัสบดี
 • 30 ตุลาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 16.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาวเกิดวันเสาร์

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน 2562

เดือนพฤศจิกายนออกรถวันไหนดี ดูตามวันและเวลา รวมถึงข้อยกเว้นด้านวันเกิดได้ตามนี้เลย

 • 1 พฤศจิกายน      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.59 น.   ไม่แนะนำ สำหรับชาววันอาทิตย์
 • 6 พฤศจิกายน       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 16.19 น.   ไม่แนะนำ สำหรับชาววันเสาร์
 • 8 พฤศจิกายน        ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.59 น.  ไม่แนะนำ สำหรับชาววันอาทิตย์
 • 13 พฤศจิกายน      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 16.19 น.  ไม่แนะนำ สำหรับชาววันเสาร์
 • 15 พฤศจิกายน      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.59 น.  ไม่แนะนำ สำหรับชาววันอาทิตย์
 • 20 พฤศจิกายน     ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 16.19 น.    ไม่แนะนำ สำหรับชาววันเสาร์
 • 22 พฤศจิกายน      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.59 น.  ไม่แนะนำ สำหรับชาววันอาทิตย์
 • 28 พฤศจิกายน      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 09.59 น.   ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธกลางคืน
 • 30 พฤศจิกายน      ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 10.19 น.   ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพฤหัสบดี

ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม 2562

เดือนธันวาคมออกรถวันไหนดี ดูตามวันและเวลา รวมถึงข้อยกเว้นด้านวันเกิดได้ตามนี้เลย

 • 3 ธันวาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.29 น.       ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 7 ธันวาคม        ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 10.19 น.      ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพฤหัสบด
 • 12 ธันวาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 09.59 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธกลางคืน
 • 14 ธันวาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 10.19 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพฤหัสบดี
 • 17 ธันวาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.29 น.     ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 19 ธันวาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 09.59 น.    ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธกลางคืน
 • 21 ธันวาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 10.19 น.    ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพฤหัสบดี
 • 24 ธันวาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 08.29 น.    ไม่แนะนำ สำหรับชาววันพุธ
 • 27 ธันวาคม       ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ เวลา 14.59 น.    ไม่แนะนำ สำหรับชาววันอาทิตย์

ฤกษ์ออกรถต้องห้ามตามวันเกิด 

วันดีออกรถ ฤกษ์ออกรถต้องห้ามตามวันเกิด

        รู้ฤกษ์ออกรถที่เป็นมงคลกันแล้ว เรามาดูเงื่อนไขการเลือกวันดีออกรถที่เหมาะสมอีกข้อ ก็คือ ห้ามใช้วันที่เป็น วันกาลกิณี กับวันเกิดของเจ้าของรถกันดีกว่า เพราะต่อให้ฤกษ์ออกรถดีขนาดไหนก็ไร้ผล ถ้าไม่ดูเกณฑ์เหล่านี้ ซึ่งก็มีหลักพิจารณา ตามแต่ละวันเกิด  ดังนี้  
 
คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ออกรถวันศุกร์ 
คนเกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์ออกรถวันอาทิตย์
คนเกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ออกรถวันจันทร์
คนเกิดวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ออกรถวันอังคาร
คนเกิดวันพุธ(กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ออกรถวันพฤหัสบดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ออกรถวันเสาร์
คนเกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ออกรถวันพุธ(กลางคืน) 
คนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์ออกรถวันพุธ(กลางวัน)

เคล็ดลับเสริมมงคลหลังได้ฤกษ์ออกรถใหม่

เคล็ดลับเสริมมงคลหลังได้ฤกษ์ออกรถใหม่

        นอกจากฤกษ์ออกรถที่ดีจะเสริมมงคลให้กับรถของเราแล้ว ก็ยังมีเคล็ดลับอีกมากมายที่ช่วยเสริมมงคลเสริมบารมีให้ปังยิ่งกว่าเดิม จะมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย

เลขทะเบียนรถมงคล

        เลขทะเบียนรถมงคลนั้น ถ้าเพื่อน ๆ เลือกให้ถูกหลักฮวงจุ้ยก็ยิ่งทำให้ส่งเสริมให้เฮงยิ่งกว่าเดิม จะมีเกณฑ์การดูอย่างไรบ้าง ก็สามารถไปอ่านได้ที่ เลขทะเบียนรถมงคล รับรองอ่านปุ๊บ! เข้าใจปั๊บ!

เจิมรถเสริมมงคล

       เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมสำคัญของบ้านเราเลยก็ว่าได้ สำหรับการ “เจิมรถ” เพราะเชื่อว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้เฮงยิ่งกว่าเดิม ทำมาค้าขึ้น ยิ่งได้เจิมกับเกจิอาจารย์ดัง ก็ยิ่งทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย เพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ว่า เจิมรถต้องใช้อะไรบ้าง เจิมวัดไหน เจิมกับใคร ก็ไปดูทริคง่ายได้จากบทความ เจิมรถ นี้ได้เลย
       แต่อย่างไรก็ดี พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวคงยังไม่พอ ต้องมีประกันรถยนต์ที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ช่วยคุ้มครองอีกชั้นในยามที่เกิดปัญหา ไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับประกันชั้น 1 และสามารถเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์กับเราได้เลย

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์

ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์วันนี้ รู้ผลทันที

เช็คเบี้ยประกัน
ให้เราติดต่อกลับ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

โทร 02-306-9000

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยของเราแนะนำ

หรือฝากข้อมูลให้เราติดต่อกลับได้เลย

ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อ

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ทางเรารีบจะดำเนินติดต่อกลับในช่วงเวลาที่คุณระบุ